Gminy Dębno

Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

Wskazanie wodomierza
Wyślij aktualne wskazanie wodomierza za pomocą formularza.
Przeglądaj

* – POLA WYMAGANE

** – Odczyt bieżącego stanu wodomierza dokonuje się tylko w pełnych metrach sześciennych, nie uwzględniając wartości wskazywanych przez wskazówki lub w przypadku innego typu licznika – wartości po przecinku. Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody jest oznaczona kolorem czarnym, natomiast cyfry w kolorze czerwonym oznaczają wartości dziesiętne, setne i tysięczne. W związku z powyższym podając stan wodomierza należy podawać wyłącznie cyfry czarne, oznaczające pełne metry sześcienne.

ZGŁOŚ AWARIĘ
Prosimy niezwłocznie zawiadomić Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno w przypadku, zauważenia wycieku ścieku lub innej awarii na sieci kanalizacyjnej.
Zgłoszenia awarii można dokonać:
osobiście -

w siedzibie ZUK – GMINY DĘBNO
32-852 Dębno; Wola Dębińska 240, pok. 5

Telefonicznie -

14 631 85 81 (w godzinach pracy biura )
0 781 631 442

Awarie, które wystąpią na instalacjach wewnętrznych, przyłączach kanalizacyjnych będących własnością Usługobiorcy, należy usunąć we własnym zakresie.
Zamknij

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące ZUK Gminy Dębno
Obwieszczenia, informacje, aktualności Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno

Informacja dla mieszkańców Woli Dębińskiej

W miesiącu sierpniu 2022r. nie będą odczytywane liczniki wody na terenie miejscowości Wola Dębińska przez inkasenta zatrudnionego w Zakładzie Usług Komunalnych Gminy Dębno.

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy.

Więcej informacji dostępnych pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/zukgminadebno,m,404516,2022.html

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy.

Więcej informacji dostępnych pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/zukgminadebno,m,404516,2022.html

Ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy.

Więcej informacji dostępnych pod linkiem: https://bip.malopolska.pl/zukgminadebno,a,2122831,zarzadzenie-nr-52022-ogloszenia-naboru-na-wolne-stanowisko-urzednicze-w-zakladzie-uslug-komunalnych-.html

Zakład Usług Komunalnych ma nowego dyrektora

Nowym dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych w Dębnie został Pan Grzegorz Popera.

W przeszłości związany był z administracją rządową. Pracował min. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Krajowym Biurze Wyborczym.

Grzegorz Popera wziął udział w konkursie na stanowisko dyrektora ZUK Debno. Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia konkursu pozytywnie oceniła kandydaturę, która spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu jak również pozytywnie została oceniona w rozmowie kwalifikacyjnej.