Druki do pobrania

Informacja o zgonie odbiorcy usług
39,00 kB plik DOC
Oświadczenie dla celów uaktualnienia wysokości opłat za ścieki
15,48 kB plik DOCX
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
15,11 kB plik DOCX
Oświadczenie właściciela nieruchomości (najem)
17,50 kB plik DOCX
Pełnomocnictwo
17,85 kB plik DOCX
Wniosek dla celów zmiany sposobu naliczania opłat za odbiór ścieków
14,94 kB plik DOCX
Wniosek o korektę faktury
15,31 kB plik DOCX
Wniosek o rozłożenie płatności na raty
15,60 kB plik DOCX
Wniosek o rozwiazanie umowy na odprowadzanie ścieków
41,00 kB plik DOC
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej
50,00 kB plik DOC
Wniosek o wydanie duplikatu faktury
15,06 kB plik DOCX
Wniosek o wydanie potwierdzenia podłączenia budynku do gminnej sieci kanalizacyjnej
18,39 kB plik DOCX
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
40,50 kB plik DOC
Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków
22,99 kB plik DOCX
Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości płynnych
16,43 kB plik DOCX
Wniosek o zwrot nadpłaty
16,55 kB plik DOCX
Zgłoszenie awarii na sieci kanalizacyjnej
14,84 kB plik DOCX
Zgłoszenie montażu podlicznika
16,84 kB plik DOCX
Zgłoszenie rozpoczęcia robót związanych z wykonaniem przyłącza
17,65 kB plik DOCX
Zgłoszenie zamiaru realizacji przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
21,43 kB plik DOCX
Zgłoszenie zmiany danych odbiorcy usług
16,67 kB plik DOCX
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną
17,06 kB plik DOCX
Obowiązujący wzór umowy na odprowadzanie ścieków
101,00 kB plik DOC
Wniosek o przywrócenie odprowadzania ścieków
18,34 kB plik DOCX
Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego
16,68 kB plik DOCX
Wniosek o wywóz nieczystości płynnych
16,66 kB plik DOCX
Wniosek o zmianę adresu do korespondencji
14,89 kB plik DOCX
Zgłoszenie do odbioru przyłącza kanalizacyjnego
15,26 kB plik DOCX
Zgoda na podpisanie i odbiór umowy na odprowadzanie ścieków bytowych
14,67 kB plik DOCX