Aktualności

Informacja dla mieszkańców Woli Dębińskiej

W miesiącu sierpniu 2022r. nie będą odczytywane liczniki wody na terenie miejscowości Wola Dębińska przez inkasenta zatrudnionego w Zakładzie Usług Komunalnych Gminy Dębno.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców miejscowości Wola Dębińska o podanie w miesiącu sierpniu aktualnych stanów wodomierzy poprzez:
• przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej wodomierz@gminadebno.pl;
• formularz elektroniczny dostępny na stronie www.zukgminadebno.pl;
• telefonicznie pod numerem 14 631 85 81.

Podanie aktualnego stanu wodomierza pozwoli prawidłowo rozliczyć zużycie ścieków w danym okresie rozliczeniowym, bez konieczności naliczenia opłaty według średniego zużycia wody.

Odczytu stanu bieżącego wodomierza dokonuje się tylko w pełnych metrach sześciennych, nie uwzględniając wartości wskazywanych przez wskazówki lub w przypadku innego typu licznika – wartości po przecinku. Ilość pełnych metrów sześciennych zużytej wody wskazują pola w kolorze czarnym. Cyfry na tle czerwonym oznaczają natomiast wartości dziesiętne, setne i tysięczne. Dokonując odczytu podajemy tylko cyfry w kolorze czarnym.

Za utrudnienia przepraszamy