PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Dębno w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne oraz różne odpady niebezpieczne.

PSZOK zarządzany będzie przez Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno oraz znajdować się będzie na terenie siedziby Zakładu, przy Oczyszczalni Ścieków w Woli Dębińskiej.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Dębno powstanie w 2022 roku.