Usługi Asenizacyjne

Wywóz nieczystości ciekłych

Zakład Usług Komunalnych Gminy Dębno świadczy usługi z zakresu odbioru nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych dla klientów indywidualnych, firm oraz instytucji. W  zależności od potrzeb klientów realizujemy zlecenia jednorazowe lub zawieramy umowę na stałą obsługę nieruchomości w tym zakresie. Wywóz nieczystości płynnych odbywa się za pomocą ciągnika z beczką o pojemności zbiornika 3 m³.

W celu podpisania umowy lub złożenia zamówienia na wywóz nieczystości płynnych, prosimy o kontakt:

– osobisty, w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno – Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno,

– telefoniczny, pod numerem tel. 14 631-85-81, w godzinach pracy Zakładu:

  • poniedziałek 7.30 – 16.30
  • wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
  • piątek 7.30 – 14.30

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębno, przyjętym Uchwałą Rady Gminy nr XI/114/2019 z dnia 27 września 2019 roku, nieczystości ciekłe muszą być usuwane nie rzadziej niż raz na 1 kwartał.

Przedmiotowa usługa może być zrealizowana wyłącznie po uprzednim okazaniu przez zamawiającego dokumentu (faktury), potwierdzającego wywóz nieczystości w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące przed złożeniem zlecenia w tutejszym Zakładzie.

Numer konta bankowego na które można dokonywać wpłat z tytułu usług asenizacyjnych: 32 9453 0009 0030 0300 0215 0001.